Showing all 4 results

Show sidebar

Bảng tương tác 87″ SMART Board SBM685

Liên hệ
- Công nghệ cảm ứng bốn camera DViT® (Digital Vision Touch) - Kích thước: 87" (đường chéo) - Cảm ứng bằng tay - Trọng lượng: 19.1 kg

Bảng tương tác 77″ SMART Board SBM680

Liên hệ
- Công nghệ cảm ứng bốn camera DViT® (Digital Vision Touch) - Kích thước: 77" (đường chéo) - Cảm ứng bằng tay - Trọng lượng: 13.6 kg

Bảng tương tác 87″ SMARTBoard SBX885

78,600,000 
- Vùng tương tác: 87" (221 cm) (đường chéo) - Kích thước vùng tương tác: 187.7 x 117.3 cm - Cảm ứng đa điểm - Tỷ lệ hình ảnh 16:10 - Trọng lượng:  25 kg.

Bảng tương tác 77″ SMARTBoard SBX880

Liên hệ
- Vùng tương tác: 77" (195.6 cm) (đường chéo) - Kích thước vùng tương tác: 156.5 x 117.5 cm - Cảm ứng đa điểm - Tỷ lệ hình ảnh 4:3 - Trọng lượng:  21.5 kg.