Showing all 6 results

Show sidebar

Màn hình chuyên dụng 4K 98″ Samsung QM98F

Liên hệ
- Kích thước (đường chéo): 98" - Độ phân giải: 4K UHD 3840 x 2160 - Độ sáng (tiêu chuẩn): 500nit - Loa tích hợp: (10W + 10W) - Trọng lượng: 80 kg

Màn hình chuyên dụng 4K 85″ Samsung QM85F

Liên hệ
- Kích thước (đường chéo): 85" - Độ phân giải: 4K UHD 3840 x 2160 - Độ sáng (tiêu chuẩn): 500nit - Loa tích hợp: (10W + 10W) - Trọng lượng: 55.5 kg

Màn hình chuyên dụng 4K 75″ Samsung QM75F

Liên hệ
- Kích thước (đường chéo): 75" - Độ phân giải: 4K UHD 3840 x 2160 - Độ sáng (tiêu chuẩn): 500nit - Loa tích hợp: (10W + 10W) - Trọng lượng: 41.6 kg

Màn hình chuyên dụng 4K 65″ Samsung QM65F

Liên hệ
- Kích thước (đường chéo): 65" - Độ phân giải: 4K UHD 3840 x 2160 - Độ sáng (tiêu chuẩn): 500nit - Loa tích hợp: (10W + 10W) - Trọng lượng: 23.1 kg

Màn hình chuyên dụng 4K 55″ Samsung QM55F

Liên hệ
- Kích thước (đường chéo): 55" - Độ phân giải: 4K UHD 3840 x 2160 - Độ sáng (tiêu chuẩn): 500nit - Loa tích hợp: (10W + 10W) - Trọng lượng: 16.8 kg

Màn hình chuyên dụng 4K 49″ Samsung QM49F

Liên hệ
- Kích thước (đường chéo): 49" - Độ phân giải: 4K UHD 3840 x 2160 - Độ sáng (tiêu chuẩn): 500nit - Loa tích hợp: (10W + 10W) - Trọng lượng: 13.6 kg