Showing all 3 results

Show sidebar

Hội nghị truyền hình Polycom Group 700

Liên hệ
– Bộ giải mã Group 700 Full HD codec – Camera Full HD 1080p, zoom 12x – Micro – Remote điều khiển – Phụ kiện dây cáp đi kèm – Hỗ trợ 3 cổng ra màn hình, 2 cổng camera, họp tối đa 8 điểm cầu

Hội nghị truyền hình Polycom Group 500

Liên hệ
– Bộ giải mã Group 500 HD codec – Camera HD 720p, zoom 12x – Micro – Remote điều khiển – Phụ kiện dây cáp đi kèm – Đặc biệt: Hỗ trợ 2 cổng ra màn hình, họp tối đa 6 điểm cầu

Hội nghị truyền hình Polycom Group 310

Liên hệ
– Bộ giải mã Group 310 HD codec – Camera HD 720p, zoom 4x – Micro – Remote điều khiển – Phụ kiện dây cáp đi kèm