Showing all 4 results

Show sidebar

Bảng tương tác 92″ Newline R5-900

- Kích thước: 92.2 inch (đường chéo) - Công nghệ cảm ứng: Hồng ngoại - Tỷ lệ hình ảnh: 16:10 - Độ phân giải: 32,767 x 32,767 - Cảm ứng đa điểm bằng tay - Trọng lượng: 22 kg

Bảng tương tác 82″ Newline R5-800

- Kích thước: 81.9 inch (đường chéo) - Công nghệ cảm ứng: Hồng ngoại - Tỷ lệ hình ảnh: 4:3 - Độ phân giải: 32,767 x 32,767 - Cảm ứng đa điểm bằng tay - Trọng lượng: 20 kg

Bảng tương tác 88″ Newline R3-1000W

Liên hệ
- Kích thước: 88 inch (đường chéo) - Công nghệ cảm ứng: Hồng ngoại - Tỷ lệ hình ảnh: 16:10 - Độ phân giải: 32,767 x 32,767 - Cảm ứng đa điểm bằng tay - Trọng lượng: 18 kg

Bảng tương tác 78″ Newline R3-800

Liên hệ
- Kích thước: 78.8 inch (đường chéo) - Công nghệ cảm ứng: Hồng ngoại - Tỷ lệ hình ảnh: 4:3 - Độ phân giải: 32,767 x 32,767 - Cảm ứng đa điểm bằng tay - Trọng lượng: 16 kg