Showing all 3 results

Show sidebar

Bảng tương tác IQBoard DVTQK 100 inch

Liên hệ
- Kích thước đường chéo: 100 inch - Công nghệ: Digital Vision Touch - Số điểm chạm: 10 điểm - Độ phân giải: 32,768 x 32,768 - Tỷ lệ bảng: 16:10

Bảng tương tác IQBoard DVTQK 92 inch

Liên hệ
- Kích thước đường chéo: 92 inch - Công nghệ: Digital Vision Touch - Số điểm chạm: 10 điểm - Độ phân giải: 32,768 x 32,768 - Tỷ lệ bảng: 4:3

Bảng tương tác IQBoard DVTQK 87 inch

Liên hệ
- Kích thước đường chéo: 87 inch - Công nghệ: Digital Vision Touch - Số điểm chạm: 10 điểm - Độ phân giải: 32,768 x 32,768 - Tỷ lệ bảng: 4:3