Showing 1–12 of 16 results

Show sidebar

Máy chiếu InFocus IN232

11,800,000 
- Công nghệ: DLP - Cường độ sáng: 3,500 lumens - Độ phân giải: XGA (1024 x 768) - Độ tương phản: 20,000:1 - Tuổi thọ bóng đèn: 10,000 giờ - Trọng lượng: 2.35 kg

Máy chiếu InFocus IN227X

Liên hệ
- Công nghệ: DLP - Cường độ sáng: 3,600 lumens - Độ phân giải: XGA (1024 x 768) - Độ tương phản: 20,000:1 - Tuổi thọ bóng đèn: 10,000 giờ - Trọng lượng: 2.35 kg

Máy chiếu InFocus IN231

Liên hệ
- Công nghệ: DLP - Cường độ sáng: 3,700 lumens - Độ phân giải: SVGA (800 x 600) - Độ tương phản: 30,000:1 - Tuổi thọ bóng đèn: 10,000 giờ - Trọng lượng: 2.35 kg

Máy chiếu InFocus IN239

Liên hệ
- Công nghệ: DLP - Cường độ sáng: 3,800 lumens - Độ phân giải: XGA (1024 x 768) - Độ tương phản: 30,000:1 - Tuổi thọ bóng đèn: 10,000 giờ - Trọng lượng: 2.35 kg

Máy chiếu InFocus IN118HDxc

19,200,000 
- Công nghệ: DLP - Cường độ sáng: 3,200 lumens - Độ phân giải: Full HD 1080p 1920 x 1080 - Độ tương phản: 15,000:1 - Tuổi thọ bóng đèn: 10,000 giờ - Trọng lượng: 2.4 kg

Máy chiếu InFocus IN116x

13,500,000 
- Công nghệ: DLP - Cường độ sáng: 3,200 lumens - Độ phân giải: WXGA 1280 X 800 - Độ tương phản: 15,000:1 - Tuổi thọ bóng đèn: 10,000 giờ - Trọng lượng: 2.4 kg

Máy chiếu InFocus IN114x

Liên hệ
- Công nghệ: DLP - Cường độ sáng: 3,200 lumens - Độ phân giải: XGA 1024 x 768 - Độ tương phản: 15,000:1 - Tuổi thọ bóng đèn: 10,000 giờ - Trọng lượng: 2.4 kg

Máy chiếu InFocus IN112x

Liên hệ
- Công nghệ: DLP - Cường độ sáng: 3,200 lumens - Độ phân giải: SVGA (800 x 600) - Độ tương phản: 15,000:1 - Tuổi thọ bóng đèn: 10,000 giờ - Trọng lượng: 2.4 kg

Máy chiếu InFocus IN116

12,600,000 
- Công nghệ: DLP - Cường độ sáng: 2,700 lumens - Độ phân giải: WXGA 1280 X 800 - Độ tương phản: 3,000:1 - Tuổi thọ bóng đèn: 6,000 giờ - Trọng lượng: 2.2 kg

Máy chiếu InFocus IN114

Liên hệ
- Công nghệ: DLP - Cường độ sáng: 2,700 lumens - Độ phân giải: XGA 1024 x 768 - Độ tương phản: 3,000:1 - Tuổi thọ bóng đèn: 6,000 giờ - Trọng lượng: 2.2 kg

Máy chiếu InFocus IN112

Liên hệ
- Công nghệ: DLP - Cường độ sáng: 2,700 lumens - Độ phân giải: SVGA (800 x 600) - Độ tương phản: 3,000:1 - Tuổi thọ bóng đèn: 6,000 giờ - Trọng lượng: 2.2 kg

Máy chiếu InFocus IN225

Liên hệ
- Công nghệ: DLP - Cường độ sáng: 3,500 lumens - Độ phân giải: SVGA (800 x 600) - Độ tương phản: 17,000:1 - Tuổi thọ bóng đèn: 10,000 giờ - Trọng lượng: 2.5 kg