Showing 1–12 of 13 results

Show sidebar

Màn hình tương tác Donview 98″ DS-98IWMO-L02PA

Liên hệ
- Công nghệ: Cảm ứng hồng ngoại - Kích thước: 98 inchs - Độ phân giải: 4K 3840×2160 - Số điểm chạm: 10 điểm - Độ sáng: 500 nits - Trọng lượng: 157 kg

Màn hình tương tác Donview 86″ DS-86IWMS-L02PA

Liên hệ
- Công nghệ: Cảm ứng hồng ngoại - Kích thước: 86 inchs - Độ phân giải: 4K 3840×2160 - Số điểm chạm: 10 điểm - Độ sáng: 400 nits - Trọng lượng: 82 kg

Màn hình tương tác Donview 70″ DS-70IWMS-L02PA

Liên hệ
- Công nghệ: Cảm ứng hồng ngoại - Kích thước: 70 inchs - Độ phân giải: FulL HD 1080p - Số điểm chạm: 10 điểm - Độ sáng: 350 nits - Trọng lượng: 54 kg

Màn hình tương tác Donview 65″ DS-65IWMS-L02PA

Liên hệ
- Công nghệ: Cảm ứng hồng ngoại - Kích thước: 65 inchs - Độ phân giải: FulL HD 1080p - Số điểm chạm: 10 điểm - Độ sáng: 350 nits - Trọng lượng: 48 kg

Bảng tương tác 145″ Donview DB-145IWD-H03

Liên hệ
- Công nghệ cảm ứng hồng ngoại - 6 điểm chạm đồng thời - Kích thước 145 Inch - Tỷ lệ bảng 16:6 - Trọng lượng 27kg

Bảng tương tác 120″ Donview DB-120IWD-H03

Liên hệ
- Công nghệ cảm ứng hồng ngoại - 6 điểm chạm đồng thời - Kích thước 120 Inch - Tỷ lệ bảng 16:10 - Trọng lượng 24kg

Bảng tương tác 109″ Donview DB-109IWD-H03

Liên hệ
- Công nghệ cảm ứng hồng ngoại - 6 điểm chạm đồng thời - Kích thước 109.5 Inch - Tỷ lệ bảng 16:10 - Trọng lượng 20kg

Bảng tương tác 100″ Donview DB-100IWD-H03

Liên hệ
- Công nghệ cảm ứng hồng ngoại - 6 điểm chạm đồng thời - Kích thước 100 Inch - Tỷ lệ bảng 16:10 - Trọng lượng 25kg

Bảng tương tác 96″ Donview DB-96IND-H03

Liên hệ
- Công nghệ cảm ứng hồng ngoại - 10 điểm chạm đồng thời - Kích thước 96 Inch - Tỷ lệ bảng 4:3 - Trọng lượng 17kg

Bảng tương tác 93″ Donview DB-93IWD-H03(II)

Liên hệ
- Công nghệ cảm ứng hồng ngoại - 10 điểm chạm đồng thời - Kích thước 93.7 Inch - Tỷ lệ bảng 16:10 - Trọng lượng 16kg

Bảng tương tác 90″ Donview DB-90IND-H03

Liên hệ
- Công nghệ cảm ứng hồng ngoại - 10 điểm chạm đồng thời - Kích thước 90.5 Inch - Tỷ lệ bảng 4:3 - Trọng lượng 23kg

Bảng tương tác 86″ Donview DB-86IND-H03

Liên hệ
- Công nghệ cảm ứng hồng ngoại - 10 điểm chạm đồng thời - Kích thước 85.9 Inch - Tỷ lệ bảng 4:3 - Trọng lượng 16kg