Showing all 9 results

Show sidebar

Hội nghị truyền hình Aver EVC950

Liên hệ
- Độ phân giải hỗ trợ Full HD 1080p - Camera Zoom 18x, góc mở 82° - Hỗ trợ chuẩn giao thức H.323, SIP - Có sẵn MCU 10 điểm cầu - Hỗ trợ chuẩn Video H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261, H.239, BFCP - Hỗ trợ ghi hình cuộc họp qua USB

Hội nghị truyền hình Aver EVC900

Liên hệ
- Độ phân giải hỗ trợ Full HD 1080p - Camera Zoom 16x, góc mở 67° - Hỗ trợ chuẩn giao thức H.323, SIP - Có sẵn MCU 10 điểm cầu - Hỗ trợ chuẩn Video H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261, H.239, BFCP - Hỗ trợ ghi hình cuộc họp qua USB

Hội nghị truyền hình Aver EVC350

Liên hệ
- Độ phân giải hỗ trợ Full HD 1080p - Camera Zoom 18x, góc mở 82° - Hỗ trợ chuẩn giao thức H.323, SIP - Có sẵn MCU 4 điểm cầu và có thể nâng cấp làm MCU 10 điểm cầu (cần có license) - Hỗ trợ chuẩn Video H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261, H.239, BFCP - Hỗ trợ ghi hình cuộc họp qua USB

Hội nghị truyền hình Aver SVC500

Liên hệ
- Độ phân giải hỗ trợ Full HD 1080p - Camera Zoom 18x, góc mở 82° - Hỗ trợ 2 camera, 2 luồng dữ liệu trình chiếu đồng thời - Hỗ trợ chuẩn giao thức H.323, SIP, Skype for Business - Có sẵn MCU 6 điểm cầu và có thể nâng cấp làm MCU 16 điểm cầu (cần có license) - Hỗ trợ Live Streaming, ghi hình cuộc họp từ bộ nhớ trong 32GB hoặc qua USB

Hội nghị truyền hình Aver EVC100

Liên hệ
- Hỗ trợ độ phân giải HD 720P - Camera Zoom 4x, góc mở 82° - Hỗ trợ chuẩn giao thức H.323 và SIP - Hỗ trợ chuẩn Video Video H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261, H.239, BFC - Hỗ trợ chuẩn Audio G.711, G.722, G.728, G.722.1/G.722.1C

Hội nghị truyền hình Aver EVC130P

Liên hệ
- Hỗ trợ độ phân giải Full HD 1080p - Camera Zoom 16x, góc mở 67° - Hỗ trợ chuẩn giao thức H.323 và SIP - Hỗ trợ chuẩn Video Video H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261, H.239, BFC - Hỗ trợ chuẩn Audio G.711, G.722, G.728, G.722.1/G.722.1C

Hội nghị truyền hình Aver EVC130

Liên hệ
- Hỗ trợ độ phân giải Full HD 1080p - Camera Zoom 4x, góc mở 82° - Hỗ trợ chuẩn giao thức H.323 và SIP - Hỗ trợ chuẩn Video Video H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261, H.239, BFC - Hỗ trợ chuẩn Audio G.711, G.722, G.728, G.722.1/G.722.1C

Hội nghị truyền hình Aver EVC150

Liên hệ
- Hỗ trợ độ phân giải Full HD 1080p - Camera Zoom 18x, góc mở 82° - Hỗ trợ chuẩn giao thức H.323 và SIP - Hỗ trợ chuẩn Video Video H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261, H.239, BFC - Hỗ trợ chuẩn Audio G.711, G.722, G.728, G.722.1/G.722.1C

Hội nghị truyền hình Aver SVC100

Liên hệ
- Hỗ trợ độ phân giải Full HD 1080p - Camera Zoom 18x, góc mở 82° - Hỗ trợ 2 camera, 2 luồng dữ liệu trình chiếu đồng thời - Hỗ trợ giao thức WebRTC, Skype for Business, SIP and H.323 - Khả năng mở rộng lên đến 16 điểm cầu (Mua thêm giấy phép) - Hỗ trợ Live Streaming, ghi hình cuộc họp từ bộ nhớ trong 32GB hoặc qua USB