Showing 1–12 of 17 results

Show sidebar

Cáp HDMI Unitek Y-C140 Dài 5m

280,000 
– 2 đầu mạ vàng – Lõi đồng nguyên chất – Hỗ trợ độ phân giải 4K và hiển thị 3D – Độ dài: 5m

Cáp HDMI Unitek Y-C144 Dài 20m

1,350,000 
– 2 đầu mạ vàng – Lõi đồng nguyên chất – Hỗ trợ độ phân giải 4K và hiển thị 3D – Độ dài: 20m

Cáp HDMI Unitek Y-C143 Dài 15m

680,000 
– 2 đầu mạ vàng – Lõi đồng nguyên chất – Hỗ trợ độ phân giải 4K và hiển thị 3D – Độ dài: 15m

Cáp HDMI Unitek Y-C142 Dài 10m

550,000 
– 2 đầu mạ vàng – Lõi đồng nguyên chất – Hỗ trợ độ phân giải 4K và hiển thị 3D – Độ dài: 10m

Cáp HDMI Unitek Y-C139 Dài 3m

250,000 
– 2 đầu mạ vàng – Lõi đồng nguyên chất – Hỗ trợ độ phân giải 4K và hiển thị 3D – Độ dài: 3m

Cáp HDMI Unitek Y-C137 Dài 1.5m

160,000 
– 2 đầu mạ vàng – Lõi đồng nguyên chất – Hỗ trợ độ phân giải 4K và hiển thị 3D – Độ dài: 1.5m

Cáp VGA Unitek Y-C510A dài 30m

780,000 
- 2 đầu mạ vàng - Lõi đồng nguyên chất - Hỗ trợ độ phân giải Full HD 1080p - Độ dài: 30m

Cáp VGA Unitek Y-C509A Dài 25m

520,000 
- 2 đầu mạ vàng - Lõi đồng nguyên chất - Hỗ trợ độ phân giải Full HD 1080p - Độ dài: 25m

Cáp VGA Unitek Y-C508A Dài 20m

440,000 
- 2 đầu mạ vàng - Lõi đồng nguyên chất - Hỗ trợ độ phân giải Full HD 1080p - Độ dài: 20m

Cáp VGA Unitek Y-C507A Dài 15m

330,000 
- 2 đầu mạ vàng - Lõi đồng nguyên chất - Hỗ trợ độ phân giải Full HD 1080p - Độ dài: 15m

Cáp VGA Unitek Y-C506A Dài 10m

250,000 
- 2 đầu mạ vàng - Lõi đồng nguyên chất - Hỗ trợ độ phân giải Full HD 1080p - Độ dài: 10m

Cáp VGA Unitek Y-C505A Dài 5m

145,000 
- 2 đầu mạ vàng - Lõi đồng nguyên chất - Hỗ trợ độ phân giải Full HD 1080p - Độ dài: 5m