Showing all 5 results

Show sidebar

Bóng đèn máy chiếu InFocus SP-LAMP-089

Liên hệ
- Mã sản phẩm: SP-LAMP-089 - Công suất: 190W - Tuổi thọ: 6,000 giờ - Dùng để thay thế bóng đèn cho máy chiếu InFocus IN112v, IN114v, IN116v, IN224, IN226, IN226ST, IN228 - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ

Bóng đèn máy chiếu InFocus SP-LAMP-070

Liên hệ
- Mã sản phẩm: SP-LAMP-070 - Công suất: 230W - Tuổi thọ: 5,000 giờ - Dùng để thay thế bóng đèn cho máy chiếu InFocus IN122, IN124, IN126, IN2124, IN2126 - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ

Bóng đèn máy chiếu InFocus SP-LAMP-069

Liên hệ
- Mã sản phẩm: SP-LAMP-069 - Công suất: 180W - Tuổi thọ: 6,000 giờ - Dùng để thay thế bóng đèn cho máy chiếu InFocus IN112, IN114, IN116, IN114ST - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ

Bóng đèn máy chiếu InFocus SP-LAMP-063

Liên hệ
- Mã sản phẩm: SP-LAMP-063 - Công suất: 220W - Tuổi thọ: 6,000 giờ - Dùng để thay thế bóng đèn cho máy chiếu InFocus IN146 - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ

Bóng đèn máy chiếu InFocus SP-LAMP-061

Liên hệ
- Mã sản phẩm: SP-LAMP-061 - Công suất: 220W - Tuổi thọ: 4,000 giờ - Dùng để thay thế bóng đèn cho máy chiếu InFocus IN104, IN105 - Trọng lượng vận chuyển: 0.5 kg