Showing 1–12 of 33 results

Show sidebar

Bóng đèn máy chiếu InFocus SP-LAMP-089

Liên hệ
- Mã sản phẩm: SP-LAMP-089 - Công suất: 190W - Tuổi thọ: 6,000 giờ - Dùng để thay thế bóng đèn cho máy chiếu InFocus IN112v, IN114v, IN116v, IN224, IN226, IN226ST, IN228 - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ

Bóng đèn máy chiếu InFocus SP-LAMP-070

Liên hệ
- Mã sản phẩm: SP-LAMP-070 - Công suất: 230W - Tuổi thọ: 5,000 giờ - Dùng để thay thế bóng đèn cho máy chiếu InFocus IN122, IN124, IN126, IN2124, IN2126 - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ

Bóng đèn máy chiếu InFocus SP-LAMP-069

Liên hệ
- Mã sản phẩm: SP-LAMP-069 - Công suất: 180W - Tuổi thọ: 6,000 giờ - Dùng để thay thế bóng đèn cho máy chiếu InFocus IN112, IN114, IN116, IN114ST - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ

Bóng đèn máy chiếu InFocus SP-LAMP-063

Liên hệ
- Mã sản phẩm: SP-LAMP-063 - Công suất: 220W - Tuổi thọ: 6,000 giờ - Dùng để thay thế bóng đèn cho máy chiếu InFocus IN146 - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ

Bóng đèn máy chiếu InFocus SP-LAMP-061

Liên hệ
- Mã sản phẩm: SP-LAMP-061 - Công suất: 220W - Tuổi thọ: 4,000 giờ - Dùng để thay thế bóng đèn cho máy chiếu InFocus IN104, IN105 - Trọng lượng vận chuyển: 0.5 kg

Bóng đèn máy chiếu Epson ELPLP75

Liên hệ
Dùng để thay thế bóng đèn cho máy chiếu Epson PowerLite EB-1940W, EB-1945W, EB-1950, EB-1955, EB-1960 và EB-1965.

Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-H280

Liên hệ
- Công suất: 280W UHP - Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-VW520ES, VPL-VW550ES. - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước

Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-H220

Liên hệ
- Công suất: 225W UHP - Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-VW260ES, VPL-VW320ES, VPL-VW360ES. - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước

Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-H210

Liên hệ
- Công suất: 215W UHP - Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-HW65ES. - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước

Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E221

Liên hệ
- Công suất: 225W UHP - Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-EW315, VPL-EW345, VPL-EW348, VPL-EW435, VPL-EW455, VPL-EW575, VPL-EW578, VPL-EX315, VPL-EX345, VPL-EX435, VPL-EX455, VPL-EX575. - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước

Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-F280

Liên hệ
- Công suất: 280W UHP - Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-FH60, VPL-FWZ60, VPL-FWZ65, VPL-FW60. - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước

Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-F370

Liên hệ
- Công suất: 370W UHP - Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-FH65, VPL-FWZ60, VPL-FWZ65, VPL-FW65. - Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước