Showing all 5 results

Show sidebar

Máy hủy tài liệu Magitech DM-300C

7,390,000 
- Khe nẹp giấy: 240 mm (A4) - Kiểu hủy: Hủy siêu vụn (Micro Cut) - Kích thước hủy: 4 x 25 (mm) - Số tờ hủy/ 1 lần: 20-22 tờ (70g) - Tốc độ hủy: 2.8m/min - Chất liệu hủy: CD/ Kim Bấm/ Thẻ Từ: 2x10mm

Máy hủy tài liệu Magitech DM-300M

7,790,000 
- Khe nẹp giấy: 240 mm (A4) - Kiểu hủy: Hủy siêu vụn (Micro Cut) - Kích thước hủy: 2 x 10 (mm) - Số tờ hủy/ 1 lần: 15 tờ (70g) - Tốc độ hủy: 2.0m/min - Chất liệu hủy: CD/ Kim Bấm/ Thẻ Từ: 2x10mm

Máy hủy tài liệu Magitech DM-220C

5,290,000 
- Khe nẹp giấy: 230 mm (A4) - Kiểu hủy: Hủy siêu vụn (Micro Cut) - Kích thước hủy: 4 x 10 (mm) - Số tờ hủy/ 1 lần: 14-16 tờ (70g) - Tốc độ hủy: 2.0m/min - Chất liệu hủy: CD/ Kim Bấm/ Thẻ Từ: 2x10mm

Máy hủy tài liệu Magitech DM-120C

3,790,000 
- Khe kẹp giấy: 230 mm (A4) - Kiểu hủy: Hủy vụn - Kích thước hủy: 4 x 30 (mm) - Số lần hủy/1 lần: 10-12 tờ (Giấy định lượng 70g) - Tốc độ hủy: 2.0m/min - Chất liệu hủy được: Giấy/CD/ Kim Bấm/ Thẻ Từ - Trọng lượng: 9.8 kg

Máy hủy tài liệu Magitech DM-120M

4,190,000 
- Màu sắc: Trắng - Xanh - Khe nẹp giấy: 230 mm (Khổ giấy A4) - Kiểu hủy: Hủy siêu vụn (Micro Cut) - Kích thước hủy: 2 x 10 (mm) - Số tờ hủy/1 lần: 8 tờ (định lượng 70g) - Tốc độ hủy: 2.2m/min - Tài liệu có thể hủy: CD/ Kim Bấm/ Thẻ Từ: 2x10mm