Showing all 11 results

Show sidebar

Máy hủy tài liệu Bingo 168-CD2

25,700,000 
- Kích cỡ cắt: 4 x 33mm - Tốc độ cắt: 3m / phút - Kích thước thùng: 90 lít - Trọng lượng: 79 kg - Xuất xứ: Đức

Máy hủy tài liệu Bingo 168-CD1

23,200,000 
- Kích cỡ cắt: 4 x 40mm - Tốc độ cắt: 3m / phút - Kích thước thùng: 57 lít - Trọng lượng: 49 kg - Xuất xứ: Đức

Máy hủy tài liệu Bingo Elegant

7,600,000 
- Kích cỡ cắt: 3 x 23mm - Tốc độ cắt: 2.6m / phút - Kích thước thùng: 27 lít, 5 lít CD - Trọng lượng: 20.3 kg - Xuất xứ: Đức

Máy hủy tài liệu Bingo C36

5,800,000 
- Kích cỡ cắt: 3 x 30mm - Tốc độ cắt: 3.0m / phút - Kích thước thùng: 25 lít - Trọng lượng: 14 kg - Xuất xứ: Đức

Máy hủy tài liệu Bingo C37

6,200,000 
- Kích cỡ cắt: 2.5 x 15mm - Tốc độ cắt: 2.6m / phút - Kích thước thùng: 25 lít (5 lít/CD) - Trọng lượng: 18 kg - Xuất xứ: Đức

Máy hủy tài liệu Bingo C35

4,900,000 
- Kích cỡ cắt: 2 x 12mm - Tốc độ cắt: 3.5m / phút - Kích thước thùng: 20 lít - Trọng lượng: 13 kg - Xuất xứ: Đức

Máy hủy tài liệu Bingo C32

4,800,000 
- Kích cỡ cắt: 2 x 6mm - Tốc độ cắt: 3.5m / phút - Kích thước thùng: 20 lít - Trọng lượng: 13 kg - Xuất xứ: Đức

Máy hủy tài liệu Bingo C45CD

Liên hệ
- Kích cỡ cắt: 2 x 10mm - Tốc độ cắt: 2.5m / phút - Kích thước thùng: 23 lít (3 lít/CD) - Trọng lượng: 15 kg - Xuất xứ: Đức

Máy hủy tài liệu Bingo C46CDT

Liên hệ
- Kích cỡ cắt: 3 x 40mm - Tốc độ cắt: 2.5m / phút - Kích thước thùng: 25 lít (7 lít/CD) - Trọng lượng: 15.9 kg - Xuất xứ: Đức

Máy hủy tài liệu Bingo C40CD

Liên hệ
- Kích cỡ cắt: 3 x 40mm - Tốc độ cắt: 2.5m / phút - Kích thước thùng: 22 lít (3 lít/CD) - Trọng lượng: 13 kg - Xuất xứ: Đức

Máy hủy tài liệu Bingo C30

3,750,000 
- Kích cỡ cắt: 2 x 10mm - Tốc độ cắt: 3.0m / phút - Kích thước thùng: 15 lít - Trọng lượng: 9.0 kg - Xuất xứ: Đức