Showing 1–12 of 27 results

Show sidebar

Máy hủy tài liệu EBA 2131C

34,700,000 
- Miệng cắt: 310mm - Loại cắt: Vụn - Kích cỡ cắt: 2 x 15mm / 4 x 40mm - Số tờ cắt: 15-17 tờ (A3-A4, 70 gm) / 25 - 27 tờ (A3-A4, 70 gm) - Tốc độ cắt: 0.8m/ phút - Thùng đựng giấy: 140 lít - Trọng lượng: 52 kg - Xuất xứ: Đức (Made in Germany)

Máy hủy tài liệu EBA 2131S

Liên hệ
- Miệng cắt: 310mm - Loại cắt: Sợi - Kích cỡ cắt: 4 mm - Số tờ cắt: 30 -32 tờ (A4, 70gm)/1CD - Tốc độ cắt: 0.8m/ giây - Thùng đựng giấy: 140 lít - Trọng lượng: 52 kg - Xuất xứ: Đức (Made in Germany)

Máy hủy tài liệu EBA 2127C

27,000,000 
- Miệng cắt: 260mm - Loại cắt: Vụn - Kích cỡ cắt: 2 x15mm - Số tờ cắt: 14-16 tờ ( A4, 70 gm) / 1CD - Tốc độ cắt: 0.1m/ phút - Thùng đựng giấy: 100 lít - Trọng lượng: 30 kg - Xuất xứ: Đức (Made in Germany)

Máy hủy tài liệu EBA 2127S

24,700,000 
- Miệng cắt: 260mm - Loại cắt: Sợi - Kích cỡ cắt: 4 mm - Số tờ cắt: 21 -23 tờ (A4, 70gm) - Tốc độ cắt: 0.1m/ phút - Thùng đựng giấy: 100 lít - Trọng lượng: 30 kg - Xuất xứ: Đức (Made in Germany)

Máy hủy tài liệu EBA 1128C

Liên hệ
- Miệng cắt: 220mm - Loại cắt: Vụn - Kích cỡ cắt: 3 x 25 mm - Số tờ cắt: 6 -7 tờ (A4, 70gm) - Tốc độ cắt: 3.5m/ phút - Thùng đựng giấy: 20 lít - Trọng lượng: 11.5 kg - Xuất xứ: Đức (Made in Germany)

Máy hủy tài liệu EBA 1128S

Liên hệ
- Miệng cắt: 220mm - Loại cắt: sợi - Kích cỡ cắt: 4mm - Số tờ cắt: 11-13 tờ (A4, 70gm) - Tốc độ cắt: 3.5m/ phút - Thùng đựng giấy: 20 lít - Trọng lượng: 10.5 kg - Xuất xứ: Đức (Made in Germany)

Máy hủy tài liệu EBA 1125C

12,300,000 
- Miệng cắt: 220mm - Loại cắt: Vụn - Kích cỡ cắt: 2 x 15mm - Số tờ cắt: 5-6 tờ (A4, 70gm) - Có khay nạp đĩa CD/DVD - Tốc độ cắt: 3.5m/ phút - Thùng đựng giấy: 20 lít - Trọng lượng: 13 kg - Xuất xứ: Đức (Made in Germany)

Máy hủy tài liệu EBA 1125S

Liên hệ
- Miệng cắt: 220mm - Loại cắt: sợi - Kích cỡ cắt: 4mm - Số tờ cắt: 11-13 tờ (A4, 70gm) - Có khay nạp đĩa CD/DVD - Tốc độ cắt: 3.5m/ phút - Thùng đựng giấy: 20 lít - Trọng lượng: 13 kg - Xuất xứ: Đức (Made in Germany)

Máy hủy tài liệu EBA 1126C

Liên hệ
- Miệng cắt: 220mm - Loại cắt: sợi - Kích cỡ cắt: 3 x 25mm - Số tờ cắt: 6-7 tờ (A4, 70gm) - Tốc độ cắt: 3.5m/ phút - Thùng đựng giấy: 20 lít - Trọng lượng: 7.5 kg - Xuất xứ: Đức (Made in Germany)

Máy hủy tài liệu EBA 1126S

Liên hệ
- Miệng cắt: 220mm - Loại cắt: sợi - Kích cỡ cắt: 4mm - Số tờ cắt: 11-13 tờ (A4, 70gm) - Tốc độ cắt: 3.5m/ phút - Thùng đựng giấy: 20 lít - Trọng lượng: 7.5 kg - Xuất xứ: Đức (Made in Germany)

Máy hủy tài liệu EBA 1120S

Liên hệ
- Miệng cắt: 220mm - Loại cắt: sợi - Kích cỡ cắt: 4mm - Số tờ cắt: 11-13 tờ (A4, 70gm) - Tốc độ cắt: 3.5m/ phút - Thùng đựng giấy: 20 lít - Trọng lượng: 6kg - Xuất xứ: Đức (Made in Germany)

Máy hủy tài liệu Bingo 168-CD2

25,700,000 
- Kích cỡ cắt: 4 x 33mm - Tốc độ cắt: 3m / phút - Kích thước thùng: 90 lít - Trọng lượng: 79 kg - Xuất xứ: Đức