Showing 25–36 of 98 results

Show sidebar

Máy chiếu Laser BenQ LX770

Liên hệ
- Công nghệ: DLP - Cường độ sáng: 5,000 lumens - Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) - Độ tương phản: 3,000,000:1 - Nguồn sáng: Laser, tuổi thọ 20,000 giờ - Trọng lượng: 13.8kg

Máy chiếu Laser BenQ LH770

Liên hệ
- Công nghệ: DLP - Cường độ sáng: 5,000 lumens - Độ phân giải thực: Full HD 1080p - Độ tương phản: 3,000,000:1 - Nguồn sáng: Laser, tuổi thọ 20,000 giờ - Trọng lượng: 13.8kg

Máy chiếu BenQ SX751

Liên hệ
- Công nghệ: DLP - Cường độ sáng: 4,300 lumens - Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) - Độ tương phản: 13,000:1 - Bóng đèn: 310W, tuổi thọ 4,500 giờ (Eco) - Trọng lượng: 3.3kg

Máy chiếu BenQ SW752

Liên hệ
- Công nghệ: DLP - Cường độ sáng: 4,700 lumens - Độ phân giải thực: WXGA - Độ tương phản: 13,000:1 - Bóng đèn: 310W, tuổi thọ 4,500 giờ (Eco) - Trọng lượng: 3.3kg

Máy chiếu BenQ SH753

Liên hệ
- Công nghệ: DLP - Cường độ sáng: 4,300 lumens - Độ phân giải thực: Full HD 1080p - Độ tương phản: 13,000:1 - Bóng đèn: 310W, tuổi thọ 4,500 giờ (Eco) - Trọng lượng: 3.3kg

Máy chiếu BenQ SU754

Liên hệ
- Công nghệ: DLP - Cường độ sáng: 4,700 lumens - Độ phân giải thực: WUXGA (1920 x 1200) - Độ tương phản: 13,000:1 - Bóng đèn: 310W, tuổi thọ 4,500 giờ (Eco) - Trọng lượng: 3.3kg

Máy chiếu BenQ LX720

Liên hệ
- Công nghệ: DLP Single 0,55" XGA - Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens - Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) - Độ tương phản: 100,000:1 - Nguồn sáng: Laser, tuổi thọ 20,000 giờ - Trọng lượng: 5.6kg

Máy chiếu BenQ LW720

Liên hệ
- Công nghệ: DLP Single 0.65" WXGA - Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens - Độ phân giải thực: WXGA (1280 x 800) - Độ tương phản: 100,000:1 - Nguồn sáng: Laser, tuổi thọ 20,000 giờ - Trọng lượng: 5.6kg

Máy chiếu BenQ LH720

Liên hệ
- Công nghệ: DLP Single 0.65" 1080P - Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens - Độ phân giải thực: Full HD 1080p - Độ tương phản: 100,000:1 - Nguồn sáng: Laser, tuổi thọ 20,000 giờ - Trọng lượng: 5.6kg

Máy chiếu BenQ SX920+

Liên hệ
- Công nghệ: DLP 0.55" XGA - Cường độ sáng: 5,200 lumens - Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) - Độ tương phản: 5,000:1 - Zoom: 1.6x - Trọng lượng: 4.9kg

Máy chiếu BenQ SW921+

Liên hệ
- Công nghệ: DLP Single 0.65” WXGA - Cường độ sáng: 5,200 lumens - Độ phân giải thực: WXGA (1280 x 800) - Độ tương phản: 5,000:1 - Zoom: 1.6x - Trọng lượng: 4.9kg

Máy chiếu BenQ SU922+

Liên hệ
- Công nghệ: DLP Single 0.67" WUXGA - Cường độ sáng: 5,200 lumens - Độ phân giải thực: WUXGA (1920 x 1200) - Độ tương phản: 3,000:1 - Zoom: 1.6x - Trọng lượng: 4.9kg