Show sidebar

Màn hình tương tác 4K UHD 65’’ BenQ RP653K

Liên hệ
- Kích thước 65" - Độ phân giải 4K UHD - Cảm ứng 10 điểm chạm - Đèn nền DLED 30,000 giờ - Loa tích hợp: 20W x 2 - Trọng lượng: 56kg

Màn hình tương tác 4K UHD 55’’ BenQ RP553K

Liên hệ
- Kích thước 55" - Độ phân giải 4K UHD - Cảm ứng 10 điểm chạm - Đèn nền DLED 30,000 giờ - Loa tích hợp: 20W x 2 - Trọng lượng: 44kg

Màn hình tương tác 4K UHD 86’’ BenQ RP860K

Liên hệ
- Kích thước 86" - Độ phân giải 4K UHD - Cảm ứng 20 điểm chạm - Đèn nền DLED 30,000 giờ - Loa tích hợp: 16W x 2 - Trọng lượng: 81kg

Màn hình tương tác 4K UHD 70’’ BenQ RP704K

Liên hệ
- Kích thước 70" - Độ phân giải 4K UHD - Cảm ứng 20 điểm chạm - Đèn nền DLED 30,000 giờ - Loa tích hợp: 16W x 2 - Trọng lượng: 58kg

Màn hình tương tác 4K UHD 65’’ BenQ RP654K

Liên hệ
- Kích thước 65" - Độ phân giải 4K UHD - Cảm ứng 20 điểm chạm - Đèn nền DLED 30,000 giờ - Loa tích hợp: 16W x 2 - Trọng lượng: 49kg

Màn hình tương tác 4K UHD 75’’ BenQ RP750K

Liên hệ
- Kích thước 75" - Độ phân giải 4K UHD - Cảm ứng 20 điểm chạm - Đèn nền DLED 30,000 giờ - Loa tích hợp: 16W x 2 - Trọng lượng: 64kg