Showing all 1 result

Show sidebar

Hội nghị truyền hình Avaya Scopia XT1200

Liên hệ
- Độ phân giải thực Full HD 1080p - Camera Zoom 10x, PAN / Tilt: ± 100° / ± 25° - MCU lên đến 9 điểm cầu - Micro đa hướng 360°