Showing 1–12 of 15 results

Show sidebar

Hội nghị truyền hình Sony PCS-XG100

Liên hệ
- Giao thức H232/IETF-SIP/ ITU-T - Bao gồm : Bộ giải mã codec, camera full HD 12X Optical Zoom, 2 Micro đa hướng, điều khiển - Độ phân giải Full HD 1080p - Hiển thị 3 màn hình 3 nội dung độc lập : đầu gần, đầu xa, nội dung - Ghi lại cuộc họp qua USB - Nâng cấp điều khiển đa điểm ( 9 điểm ) với tùy chọn PCSA-MCG109 - Hỗ trợ kết nối IP và ISDN qua box PCSA-B768S

Hội nghị truyền hình Polycom Group 700

Liên hệ
– Bộ giải mã Group 700 Full HD codec – Camera Full HD 1080p, zoom 12x – Micro – Remote điều khiển – Phụ kiện dây cáp đi kèm – Hỗ trợ 3 cổng ra màn hình, 2 cổng camera, họp tối đa 8 điểm cầu

Hội nghị truyền hình Polycom Group 500

Liên hệ
– Bộ giải mã Group 500 HD codec – Camera HD 720p, zoom 12x – Micro – Remote điều khiển – Phụ kiện dây cáp đi kèm – Đặc biệt: Hỗ trợ 2 cổng ra màn hình, họp tối đa 6 điểm cầu

Hội nghị truyền hình Polycom Group 310

Liên hệ
– Bộ giải mã Group 310 HD codec – Camera HD 720p, zoom 4x – Micro – Remote điều khiển – Phụ kiện dây cáp đi kèm

Hội nghị truyền hình Avaya Scopia XT1200

Liên hệ
- Độ phân giải thực Full HD 1080p - Camera Zoom 10x, PAN / Tilt: ± 100° / ± 25° - MCU lên đến 9 điểm cầu - Micro đa hướng 360°

Hội nghị truyền hình Aver EVC950

Liên hệ
- Độ phân giải hỗ trợ Full HD 1080p - Camera Zoom 18x, góc mở 82° - Hỗ trợ chuẩn giao thức H.323, SIP - Có sẵn MCU 10 điểm cầu - Hỗ trợ chuẩn Video H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261, H.239, BFCP - Hỗ trợ ghi hình cuộc họp qua USB

Hội nghị truyền hình Aver EVC900

Liên hệ
- Độ phân giải hỗ trợ Full HD 1080p - Camera Zoom 16x, góc mở 67° - Hỗ trợ chuẩn giao thức H.323, SIP - Có sẵn MCU 10 điểm cầu - Hỗ trợ chuẩn Video H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261, H.239, BFCP - Hỗ trợ ghi hình cuộc họp qua USB

Hội nghị truyền hình Aver EVC350

Liên hệ
- Độ phân giải hỗ trợ Full HD 1080p - Camera Zoom 18x, góc mở 82° - Hỗ trợ chuẩn giao thức H.323, SIP - Có sẵn MCU 4 điểm cầu và có thể nâng cấp làm MCU 10 điểm cầu (cần có license) - Hỗ trợ chuẩn Video H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261, H.239, BFCP - Hỗ trợ ghi hình cuộc họp qua USB

Hội nghị truyền hình Aver EVC300

Liên hệ
- Độ phân giải hỗ trợ Full HD 1080p - Camera Zoom 16x, góc mở 67° - Hỗ trợ chuẩn giao thức H.323, SIP - Có sẵn MCU 4 điểm cầu và có thể nâng cấp làm MCU 10 điểm cầu (cần có license) - Hỗ trợ chuẩn Video H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261, H.239, BFCP - Hỗ trợ ghi hình cuộc họp qua USB

Hội nghị truyền hình Aver SVC500

Liên hệ
- Độ phân giải hỗ trợ Full HD 1080p - Camera Zoom 18x, góc mở 82° - Hỗ trợ 2 camera, 2 luồng dữ liệu trình chiếu đồng thời - Hỗ trợ chuẩn giao thức H.323, SIP, Skype for Business - Có sẵn MCU 6 điểm cầu và có thể nâng cấp làm MCU 16 điểm cầu (cần có license) - Hỗ trợ Live Streaming, ghi hình cuộc họp từ bộ nhớ trong 32GB hoặc qua USB

Hội nghị truyền hình Aver EVC100

Liên hệ
- Hỗ trợ độ phân giải HD 720P - Camera Zoom 4x, góc mở 82° - Hỗ trợ chuẩn giao thức H.323 và SIP - Hỗ trợ chuẩn Video Video H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261, H.239, BFC - Hỗ trợ chuẩn Audio G.711, G.722, G.728, G.722.1/G.722.1C

Hội nghị truyền hình Aver EVC130P

Liên hệ
- Hỗ trợ độ phân giải Full HD 1080p - Camera Zoom 16x, góc mở 67° - Hỗ trợ chuẩn giao thức H.323 và SIP - Hỗ trợ chuẩn Video Video H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261, H.239, BFC - Hỗ trợ chuẩn Audio G.711, G.722, G.728, G.722.1/G.722.1C