Showing all 3 results

Show sidebar

Bảng tương tác RioTouch PA87

Liên hệ
- Kích thước 87" (đường chéo) - Công nghệ cảm ứng hồng ngoại - Cảm ứng bằng tay - 10 người tương tác cùng lúc - Trọng lượng 17.5kg

Bảng tương tác RioTouch H102

Liên hệ
- Kích thước 102" (đường chéo) - Công nghệ cảm ứng hồng ngoại - Cảm ứng bằng tay - 10 người tương tác cùng lúc - Trọng lượng 20.5kg

Bảng tương tác RioTouch PA82

Liên hệ
- Kích thước 82" (đường chéo) - Công nghệ cảm ứng hồng ngoại - Cảm ứng bằng tay - 10 người tương tác cùng lúc - Trọng lượng 16.5kg