Giải pháp phòng học ngoại ngữ đa năng Smartclass+

GIẢI PHÁP PHÒNG HỌC NGOẠI NGỮ ĐA NĂNG SMARTCLASS+ Phòng học ngoại ngữ đa năng Smartclass+ là một nền tảng tương tác đa người dùng cho phép giáo viên dạy ngoại ngữ xây dựng và quản lý các hoạt động học ngôn ngữ của học sinh. Nó cũng cung cấp các hoạt động cho cả […]

read more
Showing the single result